CAROLUS

CAROLU-2I september 2009 lyckades den förre svenske armégeneralen Åke Sagrén tillsammans med den ideella föreningen Carolus Rex Revivat göra om Karl XII:s långritt 1714 efter kalabaliken i Bender. Ett åttital människor och 27 hästar genomförde ritten under 14 dagar mellan Pitesti i Rumänien och Stralsund i norra Tyskland och tangerade Karl XII:s bravad. Efter stoppet i Stralsund återvände sällskapet till Sverige med postjakten Hjorten, en kopia av 1600-talsskeppet. GDM:s uppdrag var att hitta sponsorer.