LOGO ABBGDM:s längsta resa är samarbetet med ABB. Det började redan under ASEA-tiden från 1981, då GDM startade, och fortsatte efter fusionen med Brown Boveri 1988 till slutet av 90-talet. Flera stora kampanjer producerades av GDM under den här tiden. Det var två konvertibelintroduktioner ”Köp en bit av ABB”. Kvalitetskampanjen ”ABB World Wide Quality – the Nobel Art of Quality”, en personalrekryteringskampanj som involverade samtliga sexton bolag liksom innovationskampanjen ”Ta patent på ABB” som kom till för att stimulera alla ingenjörerna inom koncernen att ta fram sina idéer ur skrivbordslådan. Allt det här inbegrep naturligtvis produktion av säljmaterial, bildspel, videoproduktion, utställningar, broschyrer, annonsering och seminarier. En oerhört stimulerande och rolig resa.