NEW CLEAABB Atom (tidigare ASEA Atom) var GDM:s viktigaste konto redan från starten 1981 och fram till 1994. Under den här tiden konstruerade Atom, med kanske världens främsta kärnkraftstekniker, värmekraftreaktorn SECURE och kärnkraftsreaktorn PIUS, där säkerheten helt byggde på naturlagarna. En härdsmälta var i praktiken inte möjlig. Detta skedde samtidigt som vi i Sverige hade världens bästa och mest tillgängliga kärnkraft.
Men politikerna ville annorlunda. PIUS och SECURE fick aldrig bli verklighet, världens bästa kärnkraft skulle läggas ned med början i Barsebäck och landet förlorade ovärderlig kompetens som nu sätter sina spår i det svenska underhållet.